Meranie posunov a deformácií

Naše dlhoročné skúsenosti uplatňujeme aj pri špecializovaných úlohách inžinierskej geodézie ako je meranie posunov a deformácií kovových konštrukcií.