Investičná výstavba

Zabezpečujeme kompletné geodetické služby pred, počas a aj po realizácií investičnej výstavby. Predrealizačné zameranie pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Vytyčovacie práce a kontrolné merania počas výstavby. Porealizačné zameranie, sledovanie posunov, deformácií a vyhotovenie geometrických plánov pre zápis stavieb do katastra nehnuteľností.