Pamiatkový výskum

Kombináciou geodetických meraní, laserového skenovania a fotogrametrie dokážeme vytvoriť 3D model akejkoľvek pamiatky. 3D model je následne použiteľný na vizualizácie a tvorbu ďalších 2D a 3D výstupov.