Umenie a dizajn

Dokážeme naskenovať a digitalizovať jedinečné predmety ako sú umelecké diela alebo exponáty z múzejných zbierok.