Umenie a dizajn

Dokážeme naskenovať a zdigitalizovať jedinečné predmety ako sú umelecké diela alebo exponáty z múzejných zbierok. Na obrázku môžete vidieť vyrezávaný drevený stojan na alkohol, ktorý bol naskenovaný za účelom architektonickej vizualizácie vyrenderovanej v Unreal Engine 4.

Pozrite si aj real-time render tohto modelu v službe Sketchfab. Modelom môžete točiť myškou na počítači alebo prstom na svojom smartfóne.