Architektúra

Pri rekonštrukcií stavieb veľakrát nie je k dispozícií projektová dokumentácia. Predrealizačné zameranie laserovým skenerom má mnoho výhod oproti klasickým geodetickým metódam. Meranie je nie len rýchlejšie ale aj získame oveľa väčšie množstvo použiteľných dát. Získané mračno bodov je následne použiteľné na tvorbu projektovej dokumentácie ako sú pôdorysy, rezy a pohľady a dokonca aj 3D modely pre vizualizáciu a BIM.