10. mája 2019

Fotogrametria

Podobne ako pri 3D laserovom skenovaní, fotogrametria tiež dokáže vygenerovať mračno bodov, z ktorého sa dá vytvoriť 3D model (MESH) aj s farebnou textúrou. Tu ale nie sú žiadne lasery ale všetky dáta získame z fotiek. Áno presne tak, z fotografí dokážeme získať 3D model akéhokoľvek objektu, od chrobákov až po celé mestá ( tak boli robené aj 3D mestá v Google Maps).

Samozrejme pre získanie kvalitných výsledkov treba dodržovať určité pravidlá a parametre pri fotení objektu a tiež aj pri spracovaní. Objekt môže byť fotený buď zo zeme alebo môže byť kamera uchytená na drone, na lietadle alebo vrtuľníku. Rovnako ponúkame služby leteckej fotogrametrie z dronu, o ktorej sa viacej dozviete tu. Pri fotogrametrickom skenovaní používame kalibrované kamery, to znamená že poznáme parametre vnútornej orientácie kamery a jej distorzie. Je to veľmi dôležité pokiaľ chceme získať geometrické presné virtuálne 3D modely skenovaných objektov. To hlavne platí pokiaľ majú byť modely použité na meranie. Pri použití modelov na reklamné účely alebo v hernom a filmovom priemysle nie je potrebná úplná geometrická presnosť.

Pozemnú fotogrametriu často kombinujeme s geodetickým meraniami, 3D laserovým skenovaním a leteckou fotogrametriou z dronu. Typickým príkladom je, keď interiér a exteriér budovy naskenujeme 3D laserovým skenerom, na presnú geometriu zo skenera premietneme farebnú textúru z pozemnej fotogrametrie a chýbajúcu strechu a ťažko dostupné miesta naskenujeme z dronu. Celý projekt potom pripojíme do štátneho súradnicového systému geodetickým meraním pomocou prijímača globálnych navigačných satelitných systémov alebo univerzálnou meracou stanicou.

Pozrite si niekoľko našich 3D modelov získaných z fotogrametrie v službe Sketchfab. Modelmi môžete pohybovať myškou alebo svojimi prstami na smartfóne. Niektoré ukážky sú aj na voľné stiahnutie pod licenciou CC Attribution.