10. mája 2019

3D laserové skenovanie

3D laserové skenovanie (LIDAR) je moderná technológia zberu dát o priestore, pri ktorej je možné zamerať milióny bodov za relatívne krátky čas oproti klasickým metódam merania napríklad univerzálnou meracou stanicou. Podľa použitého 3D laserového skenera a konkrétnych nastavení skenera, môže rýchlosť skenovania byť aj milión bodov za sekundu s milimetrovou presnosťou. Táto množina zameraných bodov sa nazýva mračno bodov.

Detail mračna bodov z 3D laserového skenera
Keď veľmi zväčšíte mračno bodov, dokážete rozpoznať jednotlivé naskenované body. Hustota bodov závisí od samotného 3D skenera, jeho nastavení a tiež aj vzdialenosti objektu od skenera. Čím ďalej je skenovaný objekt od skenera, tým je mračno redšie.

Každý z týchto bodov má určené súradnice v trojrozmernom priestore pomocou súradníc X, Y, Z. Okrem toho obsahujú aj údaje o intenzite odrazeného laseru od objektu naspäť ku skeneru, ale môžu obsahovať aj údaje o farbe jednotlivých bodov ak pri skenovaní boli vyhotovené fotografie, z ktorých sa následnej premietla farba na mračno bodov.

Farebné mračno bodov
Farba premietnutá z fotografií na mračno bodov.

Technológia 3D laserového skenovania je používaná na verné zachytenie reality a prenesenie do virtuálneho sveta, v ktorom dokážeme so skenom naďalej pracovať a vyhotovovať ďalšie výstupy. Naša firma používa túto technológiu na zameranie interiérov a exteriérov stavieb, historických pamiatok, priemyselných parkov, mostov, tunelov, ciest, oporných múrov, potrubí, baní, povrchových lomov, skládok odpadov a ďalších objektov, ktoré musia byť verne naskenované pre ďalšie spracovanie.

Horizontálny rez naskenovanej budovy
Horizontálny rez cez naskenované mračno budovy

Medzi možné výstupy laserového skenovania patria mračná bodov, 3D modely či už ako MESH alebo CAD modely. Tieto 3D modely majú správny rozmer, samozrejme v rámci presnosti dostihnuteľnej laserovým skenovaním, a preto sa používajú na meranie dĺžok, uhlov, sklonov, obsahov a objemov. Pre väčšinu účelov postačuje keď sú 3D skeny orientované v lokálnom súradnicovom systéme ale je možné ich aj georeferencovať do zvoleného referenčného systému. Georeferencovanie znamená, že sa 3D sken (alebo už model) pripojí na geodeticky určené body. Modely sa dajú ďalej exportovať do CAD programov, kde sa môžu z nich prekresliť 2D výstupy ako sú pohľady, pôdorysy podlaží alebo rezy.

3D model budovy vytvorený z naskenovaného mračna bodov
3D model budovy vytvorený z naskenovaného mračna bodov
Pôdorys budovy vytvorený z naskenovaného mračna bodov
Pôdorys budovy vytvorený z naskenovaného mračna bodov

3D laserové skenovanie môže byť skombinované aj s geodetickými meraniami, pozemnou fotogrametriou alebo leteckou fotogrametriou z dronu. Spojením dokážeme získať veľmi presné a kompletné zamerania akéhokoľvek objektu. Typickým príkladom je, keď interiér a exteriér budovy naskenujeme 3D laserovým skenerom, na presnú geometriu zo skenera premietneme farebnú textúru z pozemnej fotogrametrie a chýbajúcu strechu a ťažko dostupné miesta naskenujeme z dronu. Celý projekt potom pripojíme do štátneho súradnicového systému geodetickým meraním pomocou prijímača globálnych navigačných satelitných systémov alebo univerzálnou meracou stanicou.