Priemysel

3D laserové skenovanie má veľké uplatnenie aj v priemysle. Klasickými geodetickými metódami by bolo meranie veľmi komplikované a časovo náročné. Uvedený sken bol dodaný projekčnej firme, ktorá pripravovala dokumentáciu pre výmenu potrubia.